eindredactie

Steeds vaker krijg ik eindredactie-opdrachten. Papieren en online magazines, congresbundels, beleidsstukken of brochures, het maakt niet uit, ze zijn allemaal leuk om te doen. Want als eindredacteur breng je andermans teksten zo goed mogelijk voor het voetlicht: beetje bijpoetsen, mooie koppen erbij, tussenkopjes, introtekst en hup. Soms hoeft er maar weinig aan een tekst te gebeuren, maar vaak is er ook nét iets meer nodig. Dan moet er bijvoorbeeld geschrapt worden (want less is vaak more, ook in teksten) of de opbouw van de tekst blijkt gebaat bij een andere volgorde. Duidelijkheid en toegankelijkheid zijn altijd het streven. Tekstuele ingrepen doe ik altijd in overleg, want de oorspronkelijke tekst moet tot zijn recht komen.

Een greep:
Augeo Foundation (internationale editie magazine, Augeo Actueel)
ZonMW (speciale editie en invalwerk reguliere)
DWO gemeente Amsterdam (onderzoek)
iBMG (congresbundels)
Vivium zorggroep (bewonersblad)
Vreelandgroep Zorgorganisaties
DJI Noord-Holland Noord (fusiekrant)