Wie zijn monument of getransformeerd vastgoed duurzaam maakt, wil die toegenomen waarde graag terugzien in een hogere vastgoedwaarde. In hoeverre is dat haalbaar en hoe krijg je de financiering van die duurzaamheidsingrepen voor elkaar?

Voor de website Herbestemming.nu (een initiatief van het Restauratiefonds) maakte ik dit keer een brochure over hoe je duurzaamheidsingrepen zoals isolatie, gebruik van duurzame energie en hergebruik van materialen kunt laten terugkeren in een hogere taxatie van je monument. Daarbij is het niet alleen van belang dat je een taxateur uitkiest die hier ervaring mee heeft, maar ook dat je er zelf alert op bent dat de toegevoegde waarde wordt meegenomen.

Het is een brochure in een langere reeks die ik maakte voor deze website over het herbestemmen van monumenten, met onderwerpen als: ondernemen in tijden van corona, tijdelijk gebruik, onderzoek doen en succesfactoren bij herbestemming.