Sinds begin dit jaar ben ik bezig met een erg leuke opdracht: het maken van een serie magazines onder de titel Growing up Safe on Sint Maarten. Het magazine is bedoeld voor professionals die op dit Caribische land (dat overigens deel uit maakt van het koninkrijk der Nederlanden) werken met kinderen. Denk aan maatschappelijk werkers, psychologen, kinderartsen en leerkrachten. Wat kunnen zij doen om kinderen veilig te laten opgroeien?

Behoefte

Het magazine is het eerste initiatief van de onlangs opgerichte Child Protection Working Group (CPWG) van Sint Maarten, en werd gemaakt met steun van #UNICEFNetherlands en #AugeoFoundation. Die laatste twee organisaties hielden vorig jaar een onderzoek onder dertig professionals op Sint Maarten. Professionals bleken behoefte te hebben aan kennis, ervaringsverhalen en goede voorbeelden. In die behoefte proberen we als redactie te voorzien met prettig leesbare (Engelstalige) online en print-magazines.

Drie edities

In de allereerste editie besteden we aandacht aan factoren die het veilig opgroeien van kinderen in gevaar brengen, waaronder de corona-pandemie. Deze editie verscheen zowel online als in print. De tweede editie, die inmiddels ook is uitgekomen, staat in het teken van het orkaanseizoen. Daar zitten we middenin, want dit seizoen loopt van juni tot en met november. Als alles meezit, volgt er voor het einde van dit jaar een derde editie, gewijd aan kinderrechten.

Toevluchtsoord

In de eerste geprinte editie o.a. een prachtige visuele infographic met feiten over de situatie van kinderen, hoe de nasleep van een orkaan indirect de ontwikkeling en veiligheid van kinderen kan bedreigen en een inspirerende reportage over The Belvedere Community Centre, waar pastoor, directeur en leraar Jessica Richardson-Lake moedert over honderd kinderen die het thuis niet altijd makkelijk hebben. ‘Correspondent’ Laura Bijnsdorp schreef de meeste artikelen en maakte ook veel van de foto’s. Wil je op de mailinglist voor de online edities, geef me dan een seintje.

Redactie

Suzette Moses-Burton, Soraya Agard-Lake, Kimberly Brown, Laura Bijnsdorp, Mariƫlle Dekker, Marieke Roelfsema, Andrea Smits en Annette Wiesman.

Uitgave

Growing up Safe is een gecombineerde uitgave van Unicef Netherlands en Augeo Foundation.

Voor Augeo Magazine maakte ik overigens meer magazines. Een ander voorbeeld daarvan is deze, over de aanpassingen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.