schermafdruk-2016-12-21-14-34-41

 

Al een jaar of zeven schrijf ik intussen voor Augeo Magazine, het tijdschrift over veilig opgroeien – de opvolger van Tijdschrift Kindermishandeling. Geen vrolijke materie, maar wel interessant. Al was het maar omdat het een thema speelt op zoveel verschillende gebieden: school, huisartsen en ziekenhuiszorg, maatschappelijk werk, kinderopvang, politie, jeugdzorg; you name it.

Sinds de invoering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling moeten al deze maatschappelijke organisaties er ook actief iets mee. En het is een kwestie van lange adem voordat dat de bewustwording ook echt overal is doorgedrongen – het besef bij alle professionals die met kinderen en jongeren werken, dat zij hierin een verantwoordelijkheid hebben.

Sinds vorig jaar brengt Augeo naast haar reguliere magazine regelmatig aparte edities uit onder de naam Augeo Actueel. De aanleiding voor deze tussentijdse magazines is altijd actueel. Denk aan een Kamerdebat over de aanscherping van de Meldcode, of aan een motie over een betere verankering van de positie van mishandelde kinderen. Voor een aantal van deze edities deed ik de coƶrdinatie en eindredactie. Zie: www.augeomagazine.nl (Augeo Actueel)